รอ 67 นานมากกกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 67 วันนึงไม่ทราบว้าปล่อยกี่คัน กี่รอบต่อวันคะ ไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับ รอนานมากตลอด รอตอนนี้ขณะที่พิม เกือบชั่วโมงแล้วค่ะ ตั้งแต่ 17.20 จนถึงตอนนี้ 19.02 จะทุ่มนึงแล้ว ยังไม่มีรถ 67 ผ่านป้ายสามย่านคะ ไม่ทราบว่าจะรอนานแบบนี้เรื่อยๆมั้ยคะ เพราะเปนแบบนี้บ่อยมากเลยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 67 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ