พนักงานรับประทานอาหารเช้าบนรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 23/7/61 รถทะเบียน 6-56025 สาย ปอ.79 / 13-1460 เวลาขึ้นรถ 6.45 น. โดยประมาณ ผู้หญิงขับใส่ mask กระเป๋ารถผู้หญิงผมยาว ฝากเรื่องร้องเรียน มารยาทในการทำงานค่ะของกระเป๋ารถ .. มีการรับประทานอาหารเช้าบนรถ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ซี่งไม่เหมาะสมกับการทำงาน ก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ ทำไมไม่จัดการธุระตัวเองให้เรียบร้อย รบกวนช่วยตักเตือนเรื่องนี้ด้วย เพราะดูแล้วไม่เหมาะสมต่อการปฎิบัติหน้าที่ และทำให้บนรถมีกลิ่นอาหาร รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 79 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ