รถเมย์80 ไม่ชอบจอดรับผู้โดยสารตรงป้าย จรัญสนิทวงศ์ 41(พนิชจรัญ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย80สีส้มเกือบทุกคัน ไม่ชอบจอดรถเมย์ตรงป้ายจรัญสนิทวงศ์41 ชอบขับเลยไปตลอด ไม่เข้าใจเหตุผลทำไมถึงไม่ชอบจอดแวะรับผู้โดยสารป้ายนี้ เวลาจะขึ้น ต้องไปรอเลยป้ายและโบกล่วงหน้าลุ้นว่าคนขับจะเห็นไหมว่าผู้โดยสารรอขึ้น บางทีถ้ามีรถเมย์สายอื่นรับผู้โดยสารอยู่ก็จะไม่รอจะเบี่ยงขวาแล้วผ่านป้ายนี้ไปเลย

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำสาย 80 ให้กำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายที่มีผู้ที่จะขึ้น-ลง ด้วยความปลอดภัย หากพบพฤติกรรมเช่นนี้อีก รบกวนแจ้ง สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา /สถานที่ /หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบ่ียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.