วิ่งนอกเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันพฤหัสที่5ก.ค.2561 เวลา14.45น. รถเมล์สาย526วิ่งนอกเส้นทางไม่วิ่งตามเส้นทางที่ระบุในแผนที่ทำให้คนที่รอรถเมล์ทางเส้นทางตลาดมีนบุรีไม่ได้ขึ้นรถ ปล.รถก็มีน้อยคอยก็นานเสียความรู้สึกมากเห็นใจคนรอรถเมล์สาย526ด้วยขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 526 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ