การบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์สาย 207 สีแดง เลขรถ 3 40240 วันที่ 1 ก.ค.2561 พนักงานเดินรถพูดจากับลูกค้าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฝากอบรมการบริการ ด้วยค่ะ..คือฉันขึ้นรถเมย์สายนี้แต่เหรียญที่มีไม่เพียงพอกับค่าโดยสารฉัน ส่งธนบัตร 100 ให้พนักงานเดินรถหันมาถามว่ามีเศษไหมค่ะ ฉันก็ตอบไปว่า ผู้โดยสาร : ไม่มีเลยค่ะ พนักงานเก็บค่าโดยสาย : จะขึ้นรถเมย์ไม่รุ้จักแลกเงินเตรียมค่ารถ ผู้โดยสาร : -_-" : พอดีมีเหรียญไม่พอค่ะ มี 6 บาทได้ไหมค่ะ พนักงานเก็บค่าโดยสาร : เอามาๆ6บาทก็เอามา(ทำน้ำเสียงแบบรำคาญ)

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 207 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ