ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8-80494 สาย 36ก วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:30 น. ไม่หยุดรับผู้โดยสาร ตีออกขวา บริเวณ ป้ายรถเมลล์ฝั่งตรงข้าม กกท.โบกแต่ก็ไม่หยุด รถติด ฝนตก ขณะนั้น มี 36ก อีกหนึ่งคัน ตามหลัง (8-80291) เลยตีออกขวา เพราะคิดว่า คันหลังอยู่เลนซ้าย. และใกล้จะมาถึง แต่กว่าจะได้ขึ้นคันหลัง ต้องรอนาน เพราะรถติด ทั้งที่ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน รถก็ว่าง คันหลังแน่นมาก ช่วยลงโทษ พขร. เลข (8-80494) ด้วย

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 36ก. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ