รถเมล์สาย 556 ประเป๋าพูดจาแย่ ไม่ยอมตอบเรื่องเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สอบถามเรื่องเส้นทางไปว่าผ่านรึป่าวกระเป๋าไม่ยอมตอบ พอถามซ้ำอีก2 รอบกระเป๋าทำหน้าเหวี่ยง และกระแทก เสียงตอบ รถ สาย 556 ทะเบียน 12-5871 เวลา 12:30 โดยประมาน

ผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ..556 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ