รถเมย์สาย 140 แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยฯ คนขับพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หมายเลขข้างรถ 5-45025 เลขทะเบียนรถ 13-0229

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพพักงานให้ตระในการให้บริการที่สุภาพต่อไป หากท่าานประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกกรุณาแจ้ง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.