ร้องเรียนไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย508 ขาไปบางนาจากหน้าเซ็นทรัลเวิล์ดขึ้นทางด่วน ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสารเวลา ตั้งแต่ 17.00น. บ่อยครั้งมากวิ่งเลนส์กลางตลอด

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมพนักงานให้บริการที่ดีต่อไป หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณา สถานที่เกิดเหตุ ขอบอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.