75 ไม่จอดป้ายแถวพุทธบูชาค่ะ หลายรอบและหลายครั้งมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คิดว่าไม่เคยเจอคนเดียวค่ะ หลายคนเจอ และหลายครั้งมาก เวลามีธุระไปหัวลำโพง นั่งรอรถเมล์ 75 ต้นสายแถวพุทธบูชา ไม่จอดรับผู้โดยสาร บางครั้งรอเป็นชั่วโมงทั้งๆที่อยู่แถวต้นสาย การร้องเรียนไปนี่มีความหมายอะไรบ้างไหมคะ รับเรื่อง อบรมตักเตือนจริงหรือเปล่า แก้ไขตรงจุดหรือเปล่า เห็นพิมพ์ไปในกูเกิล คนมาร้องเรียนสาย 75 ก็เยอะ ไม่ได้มีการแก้ไขใดๆเลย ไม่รับผู้โดยสารเหมือนเดิม ไม่ต้องให้ระบุทะเบียนหรอกค่ะ เป็นกันเกือบทุกคัน คันเหลือง คันส้ม ตักเตือนทั้งอู่ไปเลย นี่อยู่มาก็ไม่เคยเห็นจอด ควรพิจารณาได้แล้วนะคะ คนไม่มีรถส่วนตัวเขาก็เดือดร้อนเวลามีการมีงาน ระบบขนส่งห่วยแตกแบบนี้ เวลาคนหันไปใช้รถส่วนตัว ปัญหารถติดตามมา ก็ไม่แปลกใจอะค่ะ แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ