40 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
40 ลำสาลี-สายใต้ ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายแยกพรานนก ขับแข่งกันไม่ยอมเข้าป้ายกับ 40 หัวลำโพง ในขณะที่รถสาย 40 ลำสาลีมีจำนวนน้อยกว่าและต้องรอกว่าจะมาก็นาน เวลา 8.35

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสาร ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ