รถเมล์สาย 3 ไม่เข้าป้าย เหมือนเดิม 2 วันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 3 คือรีบหรือครับ ป้ายไม่เข้าจอดส่งผู้โดยสารไปตรงป้ายขยับจะไปขึ้นรถ รถออก คือ 2 วันติดเลยกับการไม่เข้าป้าย บ่อยไปนะ ร้องเรียนแล้วก็ไม่มีการปนับปรุงเลย รถน้อยเข้าใจ วิ่งยาวเข้า แต่รอรถเป็นชั่วโมงๆ ใครเข้าใจมั่ง การบริการคืออะไร 2 วันติดนี้แย่มากนะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 3 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ