รถเมล์สาย 67 ทะเบียน 11-8655 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 14.55 น. ยืนโบกรถเมล์สาย 67 ทะเบียน 11-8655 ป้ายซอยประชาชื่น 4 (ป้ายตรงข้ามข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ) โบกตั้งแต่รถยังไม่ถึงป้ายแต่คนขับไม่จอดป้าย ฝนก็กำลังลงเม็ด ทำไมไม่จอดอ่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 67 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ