รถ ปอ6-51 ทะเบียน15-3617กทม. ขับรถเร็ว/ไม่จอดรับ-ส่งชิดช่องทางด้านซ้ายทุกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
19.30น. 15พ.ค.61 ถนนเจริญนคร รถ ปอ6-51 ทะเบียน15-3617กทม. ขับรถเร็วประมาทหวาดเสียว , ไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารช่องทางด้านซ้ายสุดของผิวจราจรทุกป้ายหยุดรถประจำทาง , ผู้ประจำรถแต่งกายไม่สุภาพ ชุดไปรเวทกางเกงยีน

เรียนคุณ วิทยา ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ.6-51 ทะเบียน 15-3617 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.