รอรถเมล์สาย 168 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 รอนานมาก รอที่ป้าย ปปส.ดินแดง ในบางครั้งช่วงเวลา 18:00 - 20:00 ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะมาสักคัน รบกวนสอบถามว่าสามารถเพิ่มรถในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเพิ่มสายได้หรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 168 ที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ