อยากให้เพิ่มลำโพงบอกเสียงให้ดังจากจอโทรทัศน์บอกป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากผมขึ้นรถโดยสารของ ขสมก. เป็นประจำทุกวัน และเห็นการดำเนินการทำป้ายโทรทัศน์บอกจุดจอดรถเมล์ที่จะถึงเหมือนต่างประเทศแล้ว ทีแรกคิดว่าทาง ขสมก. คงจะปรับปรุงให้ดีเรื่อย ๆ แต่ผ่านไปเกือบปีแล้วยังเหมือนเดิม คือ อักษรมันเล็กมากทำให้คนข้างหลังไม่เห็นและไม่ทราบ ต้องถามคนเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง บางครั้งคนเยอะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม อยากให้ขยายขนาดอักษรขึ้นหน่อย ถ้าไม่สามารถเพิ่มขนาดอักษรได้แล้ว ผมนั่งติดจออยู่ผมแอบเห็นเสียงและสัญลักษณ์บอกความดังของเสียงอยู่ และเสียงค่อยมาก อยากให้เพิ่มลำโพงให้ทั้งคันได้ยินเสียง แค่เท่านี้งบประมาณที่ ขสมก. ทำไปก็มีประโยชน์ต่อผู้โดยสารทั้งคนรู้จุดจอดป้ายรถและคนไม่ทราบว่าป้ายถึงเมื่อไหร่ เห็น ขสมก. ไปดูงานต่างประเทศบ่อย ๆ ทำไมไม่นึกถึงด้านนี้ อยากให้ ขสมก. ใส่ใจมากกว่านี้ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ