ขอเพิ่มสายรถ ได้ไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอเพิ่มเสันทางการเดินรถได้ไหมครับ จากกระทุ่มแบน-อ้อมน้อย-บางกอกใหญ เพื่อช่วยรถขสมกสาย189 ที่รอนานมากๆ เลยครับ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ไม่เคย ใส่ใจในเรื่องนี้เลย การบริหารการจัดการ จะต้อง สะดวกและรวดเร็วไม่ใช่เหรอครับ หรือว่าทางผู้รับผิดชอบไม่ได้จบการบริหารการ จัดการเหรอครับ ถึงได้มีความคิดได้แค่นี้ครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เรียน ผู้ใชับริการ