รถเมล์สาย140ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย140 อู่-อนุเสาวรีย์ ทะเบียน 16-1355 ไม่จอดรับผู้โดยสารช่วงเวลาประมาน19:45 น.วันที่ 11/4/61 นรงป้ายหมู่บ้านพระราม2เรียกตั้งแต่ไกลกลัวจะเข้าไม่ทันแต่ที่ไหนได้ คนมันตั้งใจไม่รับรับเอง แบบนี้จะมีป้ายรถเมล์ไว้เพื่ออะไรคะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.140 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ