ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมย์ปรับอากาศสาย 509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายพาณิชย์จรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ 41) วันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลาถึงป้ายโดยประมาณ 08.18 น. เลขรถ X-56107 เจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เท่าที่จดไว้มีวันที่ 15 มี.ค.2561 เวลาถึงป้ายโดยประมาณ 8.19 น.เลขรถ 6-56107 แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงๆค่ะ หลายครั้งมากแล้ว ช่วยรบกวนว่ากล่าว ตักเตือน และสอบวินัยในการขับขี่ของคนขับรถให้ด้วยนะคะ ช่วยเข้าใจคนใช้บริการด้วยนะคะ รถแน่นไม่พอ ยังมาเจอคนขับไม่มีจรรยาบรรณอีก

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.509 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ