สอบถามเส่นทางจากปิ่นเกล้าไป โรงแรมมิรามา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส่นทางจากปิ่นเกล้าไป โรงแรมมิรามา ครับ ไม่ทราบว่ารถสายอะไรผ่านมั่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 507 ลงที่บริเวณวัดโพธิ์ต่อ 25 ,508 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย507 ลงที่่วัดโพธิ์ ต่อ 25, 508 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ