รถเมล์สาย60 ทางด่วนพระราม9

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้บริหาร /ผู้ดูแลองค์กร รถเมล์สาย60 ทางด่วนพระราม9 ทะเบียน 12-0252 ไม่ยอมจอดป้ายหน้า โรงเรียนเบญจมินทร์ (นวมินทร์ 74) เวลา 06.15น. วันที่ 07/03/2561 ซึ่่งผมได้โบกรถ แล้ว รถก็ไม่จอด วิ่งไปช่องขวาสุด ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอันไดที่ไม่ยอมจอด หรือเพราะว่า มีรถ 60 อีกคัน1 ที่ เป็นป้ายสีน้ำเงินไปปากคลองฯ ที่วิ่งมาข้างหน้าหรือเปล่า แต่ ที่รู้ๆ คือ การเดินทางก็คนละเส้นทาง ผมตื่นเช้ามา รอรถ สาย60ทางด่วนพระราม9 นี้ เพราะว่าผ่านที่ทำงานและ วันหนึ่งๆ ก็วิ่งแค่ไม่กี่สาย ถ้า จะไม่จอดแบบนี้ ผมก็ต้องเดินทางหลายต่อ เสียเวลา เสียสุขภาพจิต และทำให้ต้องสาย การตื่นเช้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าพนักงานขับรถไม่ยอมจอดป้ายรับผู้โดยสาร อยากให้ทางองค์กร กำชับให้พนักงานที่รับผิดชอบในกะนั้นๆ ที่ได้ขับรถ สายนี้ ให้จอดป้ายด้วย รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ ผมเจอแบบนี้ ครั้งนี้ ครั้งที่ 2 แล้วครับ ครั้งแรก ประมาณเดือนที่แล้ว ครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 60 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ