เก็บตังค์ ไม่แนะนำ เส้นทาง ทำให้เสียเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 97 คันเหลือง ทะเบียน 1612 สอบถาม เส้นทาง คนเก็บตั๋ว!!!! ว่าไป เส้น พระนครเหนือไหม เพราะลงจากรถไฟฟ้า BTS เตาปูน แล้วจะไปต่อ แต่ไม่ทราบว่าขึ้นรถถูกฝั่งไหม เพราะมาครั้งแรก คนเก็บตั๋ว คิดเงิน 13 บาท ไม่พูดจาเก็บเงิน แล้วไป รู้สึกเอะใจ เปิด GPS รถย้อนไปทางบางซื่อ ตรงมาลงรถที่ตลาด ข้ามฝั่ง ทำให้เสีย เวลา มาต่อใหม่ ถ้าบอกตั้งแต่เก็บเงินครั้งแรก ก็คงไม่เสียเวลา ทำไมไม่บอก ว่าไปอนุเสารีย์ แย่ จริง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 97 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้คำเเนะนำกับผู้โดยสาร ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ