สาย 205 ปล่อยรถขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แถบไม่เห็นการจัดการของนายท่าที่ทำหน้าที่ปล่อยรถสาย 205 ปล่อยรถขาดระยะ มีรถ 205 วิ่งผ่านไปหลายคัน แต่ไม่เข้าท่า จึงเข้าไปสอบถามว่ารถคันต่อไปคือรถคันไหน เพราะรอมากว่าชั่วโมง ได้รับคำตอบเพียงแค่ว่า รอประมาณ 15 นาที ผ่านไปหลาย 15 นาทีก็ไม่มีรถเข้าท่า จึงเข้าไปสอบถามเพื่ออยากให้่ช่วยจัดการปล่อยรถ เพราะรถคันอื่นก็มี แต่ไม่เรียกเข้ามาเดินรถเพื่อแก้ปัญหารถขาดช่วงไปก่อน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้นายท่าสาย 205 ปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ