สาย503

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พูดจาไม่ดีเลยค่ะ บอกไปผ่านฟ้ามาทำหน้าทำตาใส่พูดจาห้วนๆใส่ควรปรับปรุงหน่อยนะคะงงมากว่าทำไรผิดมาพูดจาแบบนี้แล้วทำหน้าใส่ฝากแก้ไขปรับปรุงหน่อยนะคะไม่ใช่ร้องเรียนไปแล้วไม่แก้ไขอะไรเลยนะคะขอบคุณค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.503 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ