สาย 205 ทำไมรถที่วิ่งยาว มีน้อยมาก แถมรถปรับอากาศ แอร์ไม่เคยเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 205 รถที่วิ่งยาวถึงท่าพระ มีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะวิ่งถึงแค่ถนนตก ผดส. ตกค้าง บางวันรอเป็น ชม. ทำไมไม่แบ่งรถมาวิ่งบ้าง แล้วรถปรับอากาศ ควรจะปรับอากาศจริงๆ นี่มันร้อนอบอ้าวมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 205 นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)