ร้องเรียนรถเมล์สาย 108 จอดแช่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 108 จอดแช่ป้ายตรงข้ามเดอะมอล์ท่าพระ ทำให้การจราจรติดขัดขึ้นไปอีก เลขข้างรถ 108-31

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 จอดแช่ป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ