สอบถาม ปอ.503

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เห็นรถเมล์ปอ.503ที่สนามหลวง จึงเรียกและถามคนขับว่าไปหมอชิตหรือเปล่าคะ คนขับพยักหน้าจึงขึ้นมา จากนั้นกระเป๋ารถเมล์เดินมาเก็บเงินและพูดว่า11บาท ตอนนี้ยังไม่ถึงสนามหลวง เดี๋ยวต่อจากนั้นค่อยว่ากันอีก จึงจ่ายไป11บาท และต่อมาทราบว่าป้ายท่ารถคือป้ายต่อไป จากนั้นกระเป๋าก็มาเก็บอีก 17บาท รวมเป็น 28 บาท อยากทราบว่าเป็นการกระทำที่ปกติหรือไม่ และทำไมถึงไม่แจ้งตั้งแต่ถามว่าตอนนี้รถไปสนามหลวง ให้เดินไปขึ้นป้ายหน้าถึงจะไปหมอชิต (11บาทไม่เท่าไหร่ แต่คำพูดเสียความรู้สึกมากค่ะ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 503 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ