ชอบไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย556 เป็นบ่อยมากคือรอรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล รถเมล์ชอบแซงคันอื่นที่มาจอดป้ายแล้วไม่จอดรับคนที่โบกบ้าง รถเมลืก็นานๆออกมาที ไม่ได้มีถี่ๆเหมือนสายอื่น ทำไมไม่จอดรับคนบ้าง เจอบ่อยมาก ไม่รู้จะรีบขับไปไหน ถ้าปรับปรุงได้จะดีมาก เจอมาวันนี้วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 8.25นาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.556 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถไม่ประมาท ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ