รถปอ.129 วิ่งขวา ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 20.27 น. ป้ายสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี รถเมล์ ปอ.สาย 129 วิ่งเร็วเลนขวา ไม่จอดป้าย เลขรถ 155019 ถ้าคิดจะวิ่งเร็ว ไม่อยากจอดรับผู้โดยสาร ควรไปขับรถบรรทุกหรือรถอื่น อย่ามาทำงานขับรถเมล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 129. คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ