ร้องเรียนรถเมล์สาย203

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 26/2/2561 รถเมล์สาย203 ป้ายทะเบียน 12-0569 จอดรับบริเวณมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีกริยาไม่เหมาะสม โดยแสดงอาการไม่พอใจผู้โดยสารร่วมทั้งมีผู้โดยสารจ่ายเงินแล้วมีการทอนเงินแล้วตกแล้วไม่เก็บให้ทำเฉย ส่วนตัวจ่ายแบงค์50บาทเนื่องจากไม่มีเงินเหลือแล้ว กระเป๋าก็ทำท่าไม่พอใจพร้อมเก็บเงินเป็นสองเท่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ