คุณอุทัย น้อยการุน พนักงานขับรถสาย 511 ไปโกรธใครมาคู้นนน!!!

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คุณอุทัย ขับรถด้วยความหวาดเสียวมาก เปิดประตูโดยที่รถยังจอดไม่สนิท ออกรถโดยที่ผู้โดยสารยังก้าวขึ้นมาไม่เรียบร้อย เบรกหัวทิ่ม แถมฝ่าไฟแดง (มั๊ย? ไม่แน่ใจ) แยกยมราช ..ชีวิตผู้โดยสารอีกเยอะฝากไว้กับคุณ โปรดเถอะ ขสมก ตักเตือนพี่แกบ้าง ไม่รุ้โดยปกติวิสัยหรืออยุ่ในอารมณ์โกรธใคร แต่รุ้ว่าขับรถสาธารณะด้วยอาการแบบนี้มันไม่ควร เรียนมาเพื่อทราบ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.511 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคนดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังปลอดภัยทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก.จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ