ข้อคิดเห็น สาย 36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นสายที่รถน้อยและรอนานมากๆครับ อยากให้เพิ่มจำนวนรถในสายด้วยครับ เดือดร้อนมากครับ

ขสมก.ขอเรียชี้แจงดังนี้ ขณะนี้ ขสมก.ได้รับการอนุมัติการจัดซื้อรถใหม่เรียบร้อยแล้วและจะได้รับรถงวดแรกประมาณเดือน มกราคม 2558 ขสมก.จะทำการกระจายรถให้กับทุกเขตการเดินรถเพื่อเพิ่มและแก้ไขปัญหาในเรื่องของจำนวนรถไม่เพียงพอให้บริการ จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.