ชมเชยและเพิ่มเติมความเห็นสาย 26 อนุสาวรีย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในช่วงสองถึงสามสัปดาห์ท่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน พบว่าสาย 26 อนุสาวรีย์มีเจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดีและมีความพยายามในการช่วยเหลือผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน 6.00-7.00 น. ก็ขอชมเชยในส่วนนี้ ที่อยากเพิ่มเติมคือ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 6.00-7.00 น. เริ่มสังเกตุเห็นว่าการปล่อยรถสาย 26 อนุสาวรีย์ เริ่มไม่เป็นเวลาและมีจำนวนเที่ยวลดลง เพราะแต่เดิมรถจะมาทุกๆ 10-15 นาที แต่เดี๋ยวนี้จะมาประมาณ 30 นาทีต่อคัน และบางคันไม่สามารถขึ้นได้ เพราะจำนวนผู้โดยสารที่สะสมแน่นรถมาตั้งแต่ต้นสาย (ได้ยินเจ้าหน้าที่เอ่ยว่ามีการลดเที่ยวที่ออกลงเลยขอนำมาเป็นประเด็นไถ่ถามในกรณีนี้) จึงขอให้ท่านช่วยปรับเที่ยวรถที่ออกในเวลาดังกล่าวให้กลับมาเป็นเหมือนก่อนด้วย เพราะก่อนหน้านั้นถือว่าจำนวนเที่ยวรถสมดุลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้ดีมาก ไม่แน่นจนเกินไปและสามารถรถปัญหาได้ดี

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอบคุณที่ท่านมองเห็นความตั้งใจในการทำงานของพนักงานของเราและได้ส่งคำชมเชยมาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงาน ส่วนเรื่องที่ท่านได้แจ้งมาเพิ่มเติมมานั้นเราจะจัดส่งให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตรวจสอบและทำการแก้ไขต่อไป ***ท่านสามารถสอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.