ขอโทษนะคะสาย542มีจริงมั้ยคะ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอเป็นชาติเลยใช้เวลาในการออกจากอู่รถกี่ชม.อะคะ ช้าตลอดรอเป็นชม.จริงๆ"รบกวนปรับปรุงด้วยค่ะ"

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 542 ช้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ