กระเป๋ารถเมล์เก็บค่าโดยสารแล้วแต่ไม่ให้ตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศยูโร คันสีส้ม สาย 510 หมายเลขข้างรถ : 1-45001 / เลขทะเบียนรถ : 12-9781 ขึ้นรถเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 16:00 กระเป๋ารถเมล์เก็บเงินแล้วเดินหันหลังทันที ลักษณะจงใจไม่ออกตั๋วให้ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตักเตือนด้วยนะคะ เพื่อประโยชน์ขององค์กร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ