รถเมลล์สาย 1 ทะเบียน 14-9794 ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมลล์สาย 1 ทะเบียน 14-9794 เวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ช่วงบางรักถึงเอเชียทีค ขับรถไม่สุภาพอย่างมาก แซงเลนขวา ตะโกนด่ารถคันอื่น ขับปาดหน้ารถบัสคันอื่น ใช้วาจาไม่สุภาพอย่างมาก รบกวนควบคุมและอบรมพฤติกรรมคนขับด้วยค่ะ

เรียนคุณ ปวีณา ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 1 - 67 ทะเบ่ียน 14-9794 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับควาสะดวกในการใช้บริการ จึงเร่ี่ยนมาเพื่อทราบ.