ถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสายใต้ใหม่มาหมอชิต ขึ้นรถเมล์สายอะไรขึ้นตรงไหนค่ะ แล้วก็จากหมอชิตมาสายใต้ใหม่ขึ้นรถเมล์สายอะไรค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.มีรถเมล์สาย ปอ.28 เส้นทาง หมอชิตใหม่-สายใต้ใหม่ครับ ขึ้นจากท่ารถตรงข้างในสายใต้ครับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ