ร้องเรียนพนักงานเก็บเงิน สาย 22 ชื่อสุกัญญา พูลทรัพย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 18.30 น. รถเมล์ 22 เลขทะเบียนรถ 119970 ขึ้นรถจากตลาดบางกะปิ ถึงตลาดปัฐวิกรณ์ ได้เห็นพฤติกรรมพนักงานเก็บเงิน ชื่อ สุกัญญา พูลทรัพย์ (นามสกุลไม่มั่นใจ) เพศหญิง อายุประมาณ 40 ปีขึ้น สูงประมาณ 150 ซม. ได้รับเงินจากดิฉันแต่ไม่จ่ายเงินถอน แต่ดิฉันก็ไม่ได้ถวงถาม หาากพนักงานฯกล่าวว่าไม่มีเหรียญสตางค์หรือไม่มีเงินถอน แปลว่าพนักงานฯโกหกเพราะดิฉันเห็นว่ามีเหรียญเพียงพอต่อการถอนเงิน โดยพฤติกรรมดังกล่าวยังคงกระทำกับผู้โดยสารท่านอื่นจำนวยหลายราย และจ่ายผิดหลายคน ซึ่งบางคนทวงถาม บางคนไม่ทวงถาม แต่เห็นพฤติกรรมของผู้ไม่ทวงถามเงินทอน ได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังจ่ายตั๋วไม่ถึงมือผู้โดยสาร ทำให้ตั๋วหล่น เเล้วนำตั๋วที่หล่นไปให้ผู้โดยสารท่านอื่น โดยพฤติกรรมเหล่านี้กระทำโดยไม่รู้สึกผิด ทำโดยเจตนา เพราะการกระทำดูคล่องแคล้ว รบกวนช่วยตักเตือนและพิจารณาพนักงานฯเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานผู้อื่น และความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการที่ถูกต้องด้วยความสุภาพและให้คำแนะนำบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ