รอรถนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถประมาน 6โมง กว่า ที่ป้ายก่อนแยกเลี้ยวซ้ายตรงสยาม ตอนนี้ยังไม่เห็นรถเมล์สักสาย ม่ทราบว่าม่วิ่งให้บริการแล้วใช่หมค่ะ คนรอ เยอะมาก นี้ ทำอะไรกันอยู่ค่ แม้แต่สายเดียวยังไม่เห็น ค่ะ ขณะ นี้ 20.05 น. ค่ะ ยังไม่มีวี่แววรถเมล์สาย21 เลย เมื่อยมาก นานเกินไปค่ะบางที คนอื่นมารอรถเมล์สายอื่นที่วิ่งผ่านทางนี้ มาเป็นสิบคันละ ยังไร้เงาสาย21 มะเข้าใจค่ะ #โปรดช่วยในการบริการประชาชนด้วยค่ะ ขนาด อู๋ อยู่ตรงจุฬา ใกล้ๆ สภากาชาด ยังม่เห็นสักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ