แนะนำรถเมล์ จากรังสิต-วัดสมรโกฏิ(นนทบรี)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
แนะนำรถเมล์ จากรังสิต-วัดสมรโกฏิ(นนทบรี) และวัดสมรโกฏิ(นนทบรี) ไปหมอชิต2 ด้วยครับ ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช้สาย29,510 ลงที่วัดเสมียนนารีข้ามมาฝัง่วัดต่อสาย 134,191 ผ่านเลยครับ สอบถามโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 โดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพีอทราบ