จากการ ไฟฟ้าคลองเตย ไปเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไปยังไงครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากการ ไฟฟ้าคลองเตย ไปเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไปยังไงครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ. ใช่รถสาย 74 ลงอนุสาวรีย์ชัย ต่อสาย 522 ครับ โทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ. ใช่รถสาย 74 ลงอนุสาวรีย์ชัย ต่อสาย 522 ครับ โทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ