สาย 206 บริหารจัดการการเดินรถช่วงเวลา 05.30 - 6.30 น. ได้ดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถประจำทางสาย 206 มีการบริหารจัดการการเดินรถได้ดีมาก โดยในช่วงตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการบริการ ณ ท่ารถประจำทางสาย 206 ถ.วิภาวดี ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30 - 6.30 น. มีจำนวนรถให้บริการที่ไม่ทิ้งช่วงนาน รอแค่ประมาณ 5 - 15 นาทีเท่านั้น (ไม่เหมือนในอดีตที่จำนวนรถน้อยมักต้องรอประมาณ 30 นาที/คัน - 1 ชั่วโมง/คัน หรือมีจำนวนรถมาก แต่มักมาติดๆกัน แล้วทิ้งช่วงให้รอนานมาก) จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในความใส่ใจในการบริการของสาย 206 และขอให้ดำเนินการที่ดีในลักษณะนี้ในทุกๆ ช่วงเวลา

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถสาย 206 ให้ได้มาตรฐานเช่นนี้ ให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ