ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3 ก.ย. เวลา20.30 น. ผมรอขึ้นรถส่าย 137 จะไปรัชดา มีรถอยู่ 1 คัน หมายเลขรถ4-404 เปิดไฟเพื่อแสดงว่าจะออกจากท่า แต่ไม่ยอมเปิดประตู จนกว่าเวลาจะออกเดินรถ ซึ่งขณะนั้นฝนตก นี่เหรอคับการบริการประชาชน ห่วยแตกคับ ไม่มีจิตสำนึกคับ บางคันเวลาจอดตรงป้ายที่ให้จอดพอดีเปะ ผมถือว่ามันเปนกฎคับ แต่ที่ป้ายอยู่ มืดมากและไม่มีที่รอรถ พวกผู้โดยยสารเค้าต้องนั่งรอที่สำหรับผู้โดยสาร มีน้ำใจกันหน่อยคับคนขับ พอวิ่งไปขึ้นทีป้ายคุณก็ไม่ค่อยหยุดรถให้ขึ้น ถ้าคุณรีบกลับบ้านขนานนั้นไม่ต้องมาขับรถบริกาหรอกคับ ปล.ผมไม่ได้มีอคติ แต่ผมพูดควางจริง จากภาพที่เห็นทุกวัน

ขอความกรุณษท่านผู้ร้องโปรดระบุรายละเอียดของรถคันดังกล่าวเพิ่มเติม เช่นหมายเลขทะเบียนรถ เพราะหมายเเลขข้างรถที่ท่านแจ้งมานั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราจึงไม่สามารถตรวจสอบหาตัวพนักงานประจำรถคันดังกล่าวได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ