ช่วยตรวจสอบและแก้ไข รถสาย 107 มีรถน้อยมาก รอเกิน 1 ชั่วโมงเกือบทุกวัน ทั้งช่วงเช้าและเย็น (เวลาที่คนปกติจะไปทำงานและกลับบ้าน)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 - ปัจจุบันรถสาย 107 มีรถน้อยมากค่ะ รอเกิน 1 ชั่วโมงเกือบทุกวัน มีบางวันต้องรอถึง 2 ชั่วโมง ไปทำงานสายเกือบทุกวัน ช่วงเช้าและเย็นเวลาประมาณ เจ็ดโมง และ ห้าโมงเย็น รบกวนช่วยปรับปรุงให้มีจำนวนรถถี่ขึ้นไม่ให้รอเกิน 30 นาที ด้วยค่ะ เดือดร้อนมาก ขอบคุณค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเราจะแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถวิ่งให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางขสมก.