พบสายรถประจำทางที่ผ่าน 'โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม' จำนวน 1 สาย

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
53
7
วงกลมรอบเมืองเทเวศร์(ซ้าย-ขวา) - -
  • รถธรรมดา (ครีม-แดง)
  • 04:30 - 23:00
    เที่ยวไป
    ท่าน้ำเทเวศร์ แยกเทเวศร์ เทเวศร์ ซอย 1 โรงเรียนสตรีวรนาถ (กรุงเกษม) เทเวศร์ ซอย 2 เทเวศร์ ซอย 3 แยกประชาเกษม โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม องค์การสหประชาชาติ (กรุงเกษม) แยกมัฆวานรังสรรค์ วัดโสมนัสวรวิหาร (กรุงเกษม) โรงเรียนวัดโสมนัส แยกเทวกรรม ตรอกนางเลิ้ง 1 ตลาดนางเลิ้ง (กรุงเกษม) ตรอกนางเลิ้ง 2 แยกถนนศุภมิตร-กรุงเกษม อาคารไทยรวมทุน สำนักงานเขตปร้อมปราบศัตรูพ่าย กรมวิเทศสหการ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แยกสะพานขาว กรมประชาสงเคราะห์ (กรุงเกษม) แยกถนนดำรงรักษ์-กรุงเกษม ตลาดผดุงกรุงเกษม (กรุงเกษม) โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ สะพานเจริญราษฎร์ โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา แยกถนนโภคี-กรุงเกษม ตลาดโบ๊เบ๊สะพาน 3 แยกถนนอนันตนาค-กรุงเกษม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรุงเกษม) แยกกษัตริย์ศึก ซอยยศเส โรงพยาบาลยศเส วัดเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ แยกนพวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา วงเวียน 22 กรกฎา โรงแรมไมตรีจิตต์ สำนักงานไปรษณีย์สามแยก หัวลำโพง วัดดวงแข ซ.ฟูศักดิ์ สะพานอ่อน สะพานเหลือง ศาลแรงงาน โรงแรมบางกอก วัดไตรมิตร ศาลเจ้า พลับพลาไชย วัดบำเพ็ญจีนพรต กาญจนาทัตทาวเวอร์ (เยาวราช) โรงแรมโกลเด้นเชน แยกราชวงศ์ แยกถนนมหาจักร-เยาวราช วัดชนะสงคราม (เยาวราช) แยกวัดตึก โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข สถานีตำรวจจักรวรรดิ การไฟฟ้าวัดเลียบ (จักรเพชร) แยกพาหุรัด-จักรเพชร ห้างเซ็นทรัลวังบูรพา (พาหุรัด) ห้างเอทีเอ็ม (พาหุรัด) ตลาดพาหุรัด (พาหุรัด) แยกพาหุรัด โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยเพาะช่าง สำนักงานไปรษณีย์วัดเลียบ ใต้สะพานพุทธ ท่าสะพานพุทธ ปากคลองตลาด สะพานเจริญรัช สถานีตำรวจพระราชวัง โรงเรียนราชินี สำนักส่งเสริมและพัฒนธุรกิจ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า วังจักรพงศ์ แยกถนนเชตุพน-มหาราช ท่าเรือแดง วัดโพธิ์ (มหาราช) ตลาดท่าเตียน แยกถนนท้ายวัง-มหาราช ท่าเตียน กรมการค้าภายใน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (มหาราช) กรมสวัสดิการทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ สโมสรราชนาวี ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าช้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร (หน้าพระธาตุ) วัดมหาธาตุ (หน้าพระธาตุ) โรงเรียนวัดมหาธาตุ (หน้าพระธาตุ) ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์ แยกถนนพระจันทร์-หน้าพระธาตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยนาฎศิลป์ สถานีดับเพลิงย่อยวังหน้า ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ท่าพระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุ วัดสังเวชวิศยาราม กรมโรงงานอุตสาหกรรม แยกบางลำภู วัดสังเวช สามเสน ซอย 1 โรงแรมสุขสวัสดิ์ (สามเสน) สำนักงานเขตพระนคร วัดสามพระยา สามเสน ซอย 5 วัดเอี่ยมวรนุช แยกบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย วัดอินทรวิหาร การไฟฟ้าย่อยสามเสน สำนักงานไปรษณีย์วังเทวะเวศน์ วัดนรนาถสุทธิการาม
    เที่ยวกลับ
    วัดนรนาถสุทธิการาม สำนักงานไปรษณีย์วังเทวะเวศร์ การไฟฟ้าย่อยสามเสน วัดอินทรวิหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย แยกบางขุนพรหม วัดเอี่ยมวรนุช สามเสน ซอย 5 วัดสามพระยา สำนักงานเขตพระนคร โรงแรมสุขสวัสดิ์ (สามเสน) สามเสน ซอย 1 วัดสังเวช แยกบางลำภู กรมโรงงานอุตสาหกรรม วัดสังเวชวิศยาราม ป้อมพระสุเมรุ ท่าพระอาทิตย์ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า สถานีดับเพลิงย่อยวังหน้า วิทยาลัยนาฎศิลป์ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร สนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แยกถนนพระจันทร์-หน้าพระธาตุ ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์ โรงเรียนวัดมหาธาตุ (หน้าพระธาตุ) วัดมหาธาตุ (หน้าพระธาตุ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (หน้าพระธาตุ) วัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าช้าง สโมสรราชนาวี ท่าราชวรดิษฐ์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (มหาราช) กรมการค้าภายใน ท่าเตียน แยกถนนท้ายวัง-มหาราช ตลาดท่าเตียน วัดโพธิ์ (มหาราช) ท่าเรือแดง แยกถนนเชตุพน-มหาราช วังจักรพงศ์ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักส่งเสริมและพัฒนธุรกิจ โรงเรียนราชินี สถานีตำรวจพระราชวัง ซ.เศรษฐการ กรมที่ดิน สามยอด คลองถม วัดมังกร โรงหนังโอเดียน สามแยก วงเวียน 22 กรกฎา วัแทพศิรินทร์ สน.พลับพลาไชย 2 ร.พ.หัวเฉียว ตลาดโบเบ้ ตลาดมหานาค กรมประชาสงเคราะห์ (กรุงเกษม) แยกถนนศุภมิตร-กรุงเกษม ตรอกนางเลิ้ง 2 ตลาดนางเลิ้ง (กรุงเกษม) ตรอกนางเลิ้ง 1 แยกเทวกรรม โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัสวรวิหาร (กรุงเกษม) แยกมัฆวานรังสรรค์ องค์การสหประชาชาติ (กรุงเกษม) วัดมกุฎกษัตริยาราม โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม แยกประชาเกษม เทเวศร์ ซอย 3 เทเวศร์ ซอย 2 โรงเรียนสตรีวรนาถ (กรุงเกษม) เทเวศร์ ซอย 1 แยกเทเวศร์ ท่าน้ำเทเวศร์