พบสายรถประจำทางที่ผ่าน 'ถนนอังรีดูนังต์' จำนวน 3 สาย

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
162A
0
คลองเตย - ร.พ.จุฬาฯ
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากท่าเรือคลองเตย ไปตามถนนสุนทรโกษาแยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ไปตามถนนอังรีดูนังต์ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 ไปสุดเส้นทางที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬา
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬา ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย

  ต.121
  0
  ปากน้ำ - ศูนย์การค้าสยาม
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  จากปากน้ำไปศูนย์การค้าสยาม เริ่มต้นจากปากน้ำบนถนนศรีสมุทร ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางพิเศษที่ด่านบางนา ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ด่านพระราม 4 ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนอังรีดูนังต์ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1 จนสุดเส้นทางที่ศูนย์การค้าสยาม
  เที่ยวกลับ
  จากศูนย์การค้าสยามไปปากน้ำ เริ่มต้นจากศูนย์การค้าสยาม ไปตามถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ปากน้ำ

  ต.124
  0
  หมู่บ้านสยามนิกเวศน์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  จากหมู่บ้านสยามนิเวศน์ ไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากหมู่บ้านสยามนิเวศน์ ไปตามถนนประชาอุทิศ แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ขึ้นทางพิเศษที่ด่านสุขสวัสดิ์ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ด่านพระราม 4 ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนอังรีดูนังต์ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท จนสุดเส้นทางที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เที่ยวกลับ
  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปหมู่บ้านสยามนิเวศน์ เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนเส้นทางที่หมู่บ้านสยามนิเวศน์