พบสายรถประจำทางที่ผ่าน 'ถนนสีหบุรานุกิจ' จำนวน 36 สาย

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
529
2
มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 04:15 - 20:30
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นที่ท่าอู่สุวินทวงศ์ ไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกขวาไปตาม ถนนรามคำแหง ถึงสี่แยกร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้าย ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านตลาดมีนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2) ผ่าน สวนสยาม เขตบึงกุ่ม ถึงสี่แยกนิด้า แยกขวาไปตาม ถนนศรีบูรพา (ถนนอาคารสงเคราะห์) แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล1) ผ่านการเคหะแห่งชาติ แฟลตคลองจั่น ถึงสี่แยกบางกะปิ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ แฮปปี้แลนด์ โชคชัย 4 ปากทางลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสถานีขนส่งสายเหนือ ตลาดนัดสวนจตุจักร ถึงสี่แยกสะพานควาย ผ่านสนามเป้า อนุสาวรีชัยฯ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เซ็นทรัลลาดพร้าว บางกะปิ คลองจั่น พญาไท
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี

  549
  2
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางกะปิ
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • บริการตลอดคืน Preview Map
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปตามถนนลาดกระบัง แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แขกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี แยกซ้ายเข้าถนนเสรีไทย สุดเส้นทางที่บางกะปิ (สนามบินสุวรรณภูมิ สน.มีนบุรี สน.ลาดกระบัง โรงเรียนวัดปากบึง )
  เที่ยวกลับ
  บางกะปิ แยกเข้าถนนเสรีไทย ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ เข้าถนนร่มเกล้า ถนนลาดกระบัง สุดเส้นทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  131A
  0
  คลองกุ่ม - หนองจอก
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอู่คลองกุ่ม ไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านสำนักงานเขตมีนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ) แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อู่คลองกุ่ม

  131B
  0
  อู่คลองกุ่ม - สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่4
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอู่คลองกุ่ม ไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านหน้าตลาดมีนบุรี กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางชัน แล้วไปตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ผ่านตลาดลำผักชี ถึงสี่แยกวัดลำต้อยติ่ง แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา จนสุดเส้นทางที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อู่คลองกุ่ม

  143C
  0
  มีนบุรี - การเคหะฉลองกรุง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าคุณทหาร แยกซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง แยกขวาไปตามถนนสังฆประชา แยกซ้ายไปตามถนนเข้าการเคหะฉลองกรุง จนสุดเส้นทางที่การเคหะฉลองกรุง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากการเคหะฉลองกรุง ไปตามถนนการเคหะฉลองกรุง แยกขวาไปตามถนนสังฆประชา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนถึงทางแยกถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ตรงไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  144
  0
  อู่คลองกุ่ม - หมู่บ้านพูนสินธานี3
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอู่คลองกุ่ม ไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านหน้าตลาดมีนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนเคหะร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนลำนายโส จนสุดเส้นทางบริเวณที่จอดรถหมู่บ้านพูนสินธานี 3
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากหมู่บ้านพูนสินธานี 3 ไปตามถนนลำนายโส แยกซ้ายไปตามถนนเคหะร่มเกล้า แล้วไปตามเส้นทาง จนสุดเส้นทางที่อู่คลองกุ่ม

  143C
  0
  มีนบุรี - การเคหะฉลองกรุง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าคุณทหาร แยกซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง แยกขวาไปตามถนนสังฆประชา แยกซ้ายไปตามถนนเข้าการเคหะฉลองกรุง จนสุดเส้นทางที่การเคหะฉลองกรุง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากการเคหะฉลองกรุง ไปตามถนนการเคหะฉลองกรุง แยกขวาไปตามถนนสังฆประชา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนถึงทางแยกถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ตรงไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  144
  0
  มีนบุรี - เคหะชุมชน
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา ตรงไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า ผ่านสี่แยกร่มเกล้า จนถึงทางแยกเข้าเคหะชุมชนลาดกระบัง แยกขวาไปตามถนนเคหะชุมชนลาดกระบัง จนสุดเส้นทางที่เคหะชุมชนลาดกระบัง (ร่มเกล้า)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากเคหะชุมชนลาดกระบัง ไปตามถนนเคหะชุมชนลาดกระบัง แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี

  151A
  0
  ปากซอยลาดพร้าว 71 - ตลาดลาดกระบัง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากปากซอยลาดพร้าว 71 ไปตามถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาดน้อมจิตต์ แยกขวาไปตามถนนสุขาภิบาล 2 แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา ผ่านมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า ผ่านสี่แยกร่มเกล้า จนถึงทางยแถนนอ่อนนุช แยกซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช จนไปสุดเส้นทางที่ตลาดลาดกระบัง (อู่ลาดกระบัง)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดลาดกระบัง(อู่ลาดกระบัง) ไปตามถนนอ่อนนุช แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนถึงเคหะชุมชนคลองจั่น แยกขวาไปตามถนนอาคารสงเคราะห์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขาภิบาล 1 (ถนนนวมินทร์) แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์ 1 ผ่านศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม แล้วกลับรถตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 71

  15
  0
  มินบุรี - ม.เกษตรศาสตร์
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ไปตามถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาด

  15A
  0
  มีนบุรี - บางบัวทอง
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นบริเวณตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย จนสุดเส้นทางที่ตลาดบางบัวทอง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นบริเวณตลาดบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่บริเวณตลาดมีนบุรี

  15B
  0
  มีนบุรี - แคราย
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นบริเวณตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน จนสุดเส้นทางที่แยกแคราย
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นบริเวณแยกแคราย ไปตามถนนงามวงศ์วาน แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่บริเวณตลาดมีนบุรี

  17
  0
  มีนบุรี - หนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนราษฎร์อุทิศ ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากหนองจอก (บริเวณตลาดสด) แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนเลียบวารี ถนนราษฎร์อุทิศ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  ต.18
  0
  มีนบุรี - หนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนนิมิตรใหม่ แยกขวาไปตามถนนประชาร่วมใจ ถนนมิตรไมตรี แยกขวาข้ามสะพานคลองแสนแสบ แยกซ้ายไปตามถนนเลียบวารี แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก (บริเวณตลาดหนองจอก)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากหนองจอก (บริเวณตลาดหนองจอก) แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนเลียบวารี แยกขวาข้ามสะพานคลองแสนแสบ แยกซ้ายไปตามถนนมิตรไมตรี ถนนประชาร่วมใจ แยกซ้ายไปตามถนนนิมิตรใหม่ แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  20
  0
  มีนบุรี - วัดลำต้อยติ่ง
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ ผ่านแยกลำผักชี แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนวิบูลย์สาธุกิจ จนสุดเส้นทางที่วัดลำต้อยติ่ง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากวัดลำต้อยติ่ง ไปตามถนนวิบูลย์สาธุกิจ แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด)

  21
  0
  มีนบุรี - หนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด)

  21A
  0
  ม.รามคำแหง - ตลาดหนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนใต้ทางต่างระดับบางชัน แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางบริเวณตลาดหนองจอก)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นบริเวณตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านตลาดมีนบุรี แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ต.39
  0
  มีนบุรี - รังสิต
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่รังสิต
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  57
  0
  ห้างน้อมจิตต์ - วิทยาลัยมหานคร
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์ ไปตามถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2) ถึงมีนบุรี ตรงไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยมหานคร
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหานคร ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์

  92
  0
  อนุสวรีย์ชัยสมรภูมิ - มีนบุรี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นตลาดมีนุบรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  108
  0
  พระโขนง - มีนบุรี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากพระโขนง ไปตามถนนสุขุมวิท 71 แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่พระโขนง

  ต.15
  0
  มินบุรี - จตุจักร
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจาก ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทราถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่จตุจักร ** ช่วงมีนบุรี - บางบัวทอง เริ่มต้นจาก ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทราถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตาม ถนนบางกรวย - ไทรน้อย จนสุดเส้นทางที่ตลาดบางบัวทอง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจาก จตุจักร ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนน รามอินทรา ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี

  ต.16
  0
  มีนบุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิต 2)
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจาก มีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ไปตามถนนรามอินทรา. ผ่านอนุสาวรีย์หลักสี่ ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นสะพาน ต่างระดับรัชวิภา แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร 2 จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่ง- ผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณ ตลาดสด)

  ต.17
  0
  มีนบุรี - คู้ขวา - หนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจาก มีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนราษฎร์อุทิศ ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจาก หนองจอก (บริเวณตลาดสด) แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไป ตามถนนเลียบวารี ถนนราษฎร์อุทิศ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนน รามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  ต.20
  0
  มีนบุรี - วัดลำต้อยติ่ง
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ ผ่านแยกลำผักชี แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา แยกซ้าย ไปตามถนนวิบูลย์สาธุกิจ จนสุดเส้นทางที่วัดลำต้อยติ่ง
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากวัดลำต้อยติ่ง ไปตามถนนวิบูลย์สาธุกิจ แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด)

  ต.21
  0
  มีนบุรี - หนองจอก
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก ** ช่วงรามคำแหง - หนองจอก เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนใต้ทางต่างระดับบางชัน แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนน ร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยก ซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด) ** ช่วงรามคำแหง - หนองจอก เริ่มต้นจกาบริเวณตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านตลาดมีนบุรี แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ต.22
  0
  มีนบุรี - ปากเกร็ด
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี(ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ผ่านอนุสาวรีย์หลักสี่ ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกล็ด
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากท่าน้ำปากเกล็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านอนุสาวรีย์หลักสี่ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี(ตลาดสด)

  ต.23
  0
  มีนบุรี - ลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้)
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนฉลองกรุง แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช - ลาดกระบัง) จนสุดเส้นทางที่ลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้) ไปตามถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช - ลาดกระบัง) แยกขวาไปตามถนนฉลองกรุง แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด)

  ต.24
  0
  มีนบุรี - บางพลี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจาก มีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช - ลาดกระบัง) แยกซ้ายไปตามถนนกิ่งแก้ว จนสุดเส้นทางที่ บางพลี (ทางแยกถนนบางนา - ตราด)
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจาก บางพลี (ทางแยกถนนบางนา - ตราด) ไปตามถนนกิ่งแก้ว แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช - ลาดกระบัง) แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิ่จ จนสุดเส้นทางที่ มีนบุรี (ตลาดสด)

  ต.25
  0
  มีนบุรี - เคหะชุมชนร่มเกล้า
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจาก มีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า จนสุดเส้นทางที่ เคหะร่มเกล้า
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจาก เคหะร่มเกล้า ไปตามถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่ มีนบุรี (ตลาดสด)

  ต.39
  0
  มีนบุรี - รังสิต
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่รังสิต
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)

  ต.108
  0
  พระโขนง - มีนบุรี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  จากพระโขนง ไปมีนบุรี เริ่มต้นจากพระโขนง ไปตามถนนสุขุมวิท 71 แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนสีหบุรานุกิจ จดสุดเส้นทางที่มีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  จากมีนบุรี ไป พระโขนง เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่พระโขนง

  ต.57
  0
  ห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์ - มหาวิทยาลัยมหานคร
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์ ไปตามถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2) ถึงมีนบุรี ตรงไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยมหานคร
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหานคร ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์

  ต.91
  0
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม) - มีนบุรี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  ต.92
  0
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ถ.พระราม 9) - มีนบุรี
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 แยก้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  ต.93
  0
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มีนบุรี (ทางด่วน)
 • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • 06:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 แยกซ้ายขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามทางด่วนขั้นที่ 1, 2 และทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ลงทางด่วนที่ด่านรามอินทรา จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ขึ้นทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ไปตามทางด่วนลงทางด่วนที่ถนนพระราม 9 แยกขวาไปตามถนนพระราม 9 แยกซ้ายตรงไปขึ้นทางด่วนที่ด่านอโศก ตรงไปตามทางด่วนขั้นที่ 1, 2 ลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ