พบสายรถประจำทางที่ผ่าน 'กระทรวงแรงงาน' จำนวน 5 สาย

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
12
4
ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด
 • รถธรรมดา (ครีม-แดง)
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 04:30 - 22:00
  เที่ยวไป
  ปากคลองตลาด ตลาดปากคลอง ธนาคารกรุงไทย (ปากคลองตลาด) ราชินีเหนือ สะพานเจริญรัช สถานีตำรวจพระราชวัง โรงเรียนราชบพิธ กระทรวงพาณิชย์ (สนามไชย) โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ สมาคมสำนักเชตุพน แยกถนนพระพิพิธ-สนามไชย โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน (สนามไชย) แยกเจริญกรุง-สนามไชย สวนสราญรมย์ (เจริญกรุง) แยกสะพานมอญ แยกสี่กั๊กพระยาศรี เจริญกรุง ซอย 2 แยกเฉลิมกรุง วัดสุทัศน์ (ตรีทอง) สภาหอการค้า (ตรีทอง) โรงเรียนราชบพิช วัดสุทัศน์เทพวราราม โรงพยาบาลกรุงเทพโรคผิวหนัง แยกเสาชิงช้า โบสถ์เทวสถาน ศาลาว่าการ รุงเทพมหานคร วัดมหรรพาราม โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สภาทนายความ โรงเรียนวัดราชนัดดา (ราชดำเนิน) วัดราชนัดดาราม (ราชดำเนิน) แยกป้อมมหากาฬ สะพานวันชาติ แยกพระสุเมรุ-ประชาธิปไตย วัดตรีทศเทพ วัดมกุฎกษัตริยาราม แยกประชาเกษม คุรุสภา (ราชสีมา) แยกวังแดง แยกถนนราชสีมา-ศรีอยุธยา วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) โรงเรียนราชวินิต (ราชสีมา) แยกอู่ทองนอก กรมการปกครอง (ราสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ราชสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชสีมา) แยกการเรือน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (ราชสีมา) แยกสวนรื่นฤดี โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย สุโขทัย ซอย 10 พรรคชาติไทย (สุโขทัย) แยกขัตติยาณี สภาสตรีแห่งชาติ (สุโขทัย) วชิราวุธวิทยาลัย (สุโขทัย) สำนักงานเขตดุสิต แยกสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัย โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย สุโขทัย ซอย 9 สุโขทัย ซอย 5 สุโขทัย ซอย 1 แยกอุภัยเจษฎทิศ โรงพยาบาลสัตว์ราชวิถี บ้านราชวิถี โรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา แยกตึกชัย โรงเรียนสอนคนตาบอด วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลเด็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง ราชวิถี ซอย 16 ราชวิถี ซอย 14 โรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี ซอย 12 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างแฟชั่นมอลล์ (อนุสาวรียชัย) ราชวิถี ซอย 9 ราชวิถี ซอย 7 ราชวิถี ซอย 5 โรงเรียนพณิชยการดุสิต ราชวิถี ซอย 3 สวนสันติภาพ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค แยกสามเหลี่ยมดินแดง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แยกดินแดง ตลาดศรีดินแดง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โรงเรียนพิบูลย์ โรงพยาบาลราชานุกูล แยกแม่พระฟาติมา ซอยสุทธิพร ตลาดดินแดง ประชาสงเคราะห์ ซอย 6 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 10 สำนักงานอนามัยดินแดง แยกประชาสงเคราะห์ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 21 ศูนย์ดรุณพิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 23 วัดพรหมวงศาราม หอการค้า (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 27 สำนักงานไปรษณีย์ประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์ ซอย 29 ธนาคารกสิกรไทย (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 หอนาฬิกา (ประชาสงเคราะห์) ตลาดห้วยขวาง ท่ารถสาย 12 ห้วยขวาง
  เที่ยวกลับ
  ท่ารถสาย 12 ห้วยขวาง ตลาดห้วยขวาง หอนาฬิกา (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 ธนาคารกสิกรไทย (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 29 สำนักงานไปรษณีย์ประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์ ซอย 27 หอการค้า (ประชาสงเคราะห์) วัดพรหมวงศาราม ประชาสงเคราะห์ ซอย 23 ศูนย์ดรุณพิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 21 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา แยกประชาสงเคราะห์ สำนักงานอนามัยดินแดง ประชาสงเคราะห์ ซอย 10 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 6 ตลาดดินแดง ซอยสุทธิพร แยกแม่พระฟาติมา โรงพยาบาลราชานุกูล โรงเรียนพิบูลย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตลาดศรีดินแดง แยกดินแดง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แยกสามเหลี่ยมดินแดง โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค สวนสันติภาพ ราชวิถี ซอย 3 โรงเรียนพณิชยการดุสิต ราชวิถี ซอย 5 ราชวิถี ซอย 7 ราชวิถี ซอย 9ห้างแฟชั่นมอลล์ (อนุสาวรียชัย) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชวิถี ซอย 12 โรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี ซอย 14 ราชวิถี ซอย 16สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ โรงเรียนสอนคนตาบอด แยกตึกชัย โรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา บ้านราชวิถี โรงพยาบาลสัตว์ราชวิถี แยกอุภัยเจษฎทิศ เลี้ยวขวา สุโขทัย ซอย 1 เลี้ยวซ้าย สุโขทัย ซอย 5 สุโขทัย ซอย 9 โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัย แยกสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต วชิราวุธวิทยาลัย (สุโขทัย) สภาสตรีแห่งชาติ (สุโขทัย) แยกขัตติยาณี พรรคชาติไทย (สุโขทัย) สุโขทัย ซอย 10 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย แยกสวนรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (ราชสีมา) แยกการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชวิถี) กรมการปกครอง (ราสีมา) แยกอู่ทองนอก วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) แยกวังแดง คุรุสภา (ราชสีมา) แยกประชาเกษม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดตรีทศเทพ แยกสะพานวันชาติ โรงเรียนบวรนิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม วัดมหรรพาราม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โบสถ์เทวสถาน แยกเสาชิงช้า โรงพยาบาลกรุงเทพโรคผิวหนัง วัดสุทัศน์เทพวราราม โรงเรียนราชบพิช สภาหอการค้า (ตรีทอง) วัดสุทัศน์ (ตรีทอง) แยกเฉลิมกรุง ดิโอลด์สยามพลาซ่า (ตรีเพชร) แยกพาหุรัด แยกบ้านหม้อ สะพานอุบลรัตน์ โรงเรียนรักษาดินแดน (พระพิพิธ) แยกถนนพระพิพิธ-สนามไชย สมาคมสำนักเชตุพน โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ กระทรวงพาณิชย์ (สนามไชย) โรงเรียนราชบพิธ สถานีตำรวจพระราชวัง สะพานเจริญรัช ราชินีเหนือ ธนาคารกรุงไทย (ปากคลองตลาด) ตลาดปากคลอง ปากคลองตลาด

  36
  8
  อู่ห้วยขวาง - สี่พระยา
 • รถธรรมดา (ครีม-แดง)
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 04:30 - 23:30 Preview Map
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นที่อู่ ห้วยขวาง ถนนรัชดาฯ ตลาดห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ อาคารสงเคราะห์ดินแดง ถนนดินแดง สามเหลี่ยมดินแดง ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท เขตราชเทวี แยกราชเทวี มาบุญครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามย่าน ถนนสี่พระยา ถนนนเรศ สน.บางรัก ถนนสุรวงศ์ ไปรษณีย์กลาง ซอยกัปตันบุช สิ้นสุดทางที่ ท่าน้ำสี่พระยา (พญาไท สี่แยกปทุมวัน โรงพยาบาลราชานุกูล เขตบางรัก โรงพยาบาลราชวิถี สน.ดินแดง สน.ห้วยขวาง รพ.เดชา รพ.ราชานุกูล สวนสันติภาพ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เขตบางรัก พิธภัณฑ์หินแปลก สยามนิรมิต กระทรวงแรงงาน โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าโรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นที่ท่าน้ำสี่พระยา ถนนสี่พระยา สามย่าน ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ห้วยขวาง

  36ก
  8
  อู่โพธิ์แก้ว - สี่พระยา
 • รถธรรมดา (ครีม-แดง)
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 05:00 - 20:30
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นที่อู่โพธิ์แก้ว แยกซ้ายนวมินทร์ กลับรถถนนนวลจันทร์ ตลาดอินทรารักษ์ แยกกรมที่ดินบางกะปิ ถนนศรีบูรพา นิด้า เสรีไทย ตลาดบางกะปิ ถ.รามคำแหง ซอยเทพลีลา(ราม 39) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ถ.ประชาอุทิศ ถ.เทียมร่วมมิตร ถ.รัชดาภิเษก ตลาด ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ อาคารสงเคราะห์ดินแดง ถนนดินแดง สามเหลี่ยมดินแดง สิ้นสุดทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ถนนพญาไท เขตราชเทวี แยกราชเทวี มาบุญครอง สามย่าน ถนนสี่พระยา ถนนนเรศ สน.บางรัก ถนนสุรวงศ์ ไปรษณีย์กลาง ซอยกัปตันบุช ท่าน้ำสี่พระยา)(มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามย่าน ลำสาลี สี่แยกปทุมวัน โรงพยาบาลราชานุกูล โรงพยาบาลราชานุกูล ท่าน้ำสี่พระยา ถนนศรีบูรพา โรงพยาบาลราชวิถี สน.ดินแดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เขตบางรัก พิพิธภัณฑ์หินแปลก สยามนิรมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงาน โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวัดเทพลีลา โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นที่ท่าน้ำสี่พระยา ถนนสี่พระยา สามย่าน ม.จุฬาฯ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว

  73
  8
  ห้วยขวาง - สะพานพุทธ
 • รถธรรมดา (ครีม-แดง)
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 04:15 - 23:00 Preview Map
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นที่อู่ ห้วยขวาง ถนนรัชดาฯ แยกห้วยขวาง แยก อสมท. โบสถ์แม่พระฟาติมา สามเหลี่ยมดินแดง ถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ) ถนนราชดำริ แยกราชประสงค์ ถนนพระรามที่ 1 (สยามสแควร์) สนามกีฬาแห่งชาติ(สนามศุภชลาศัย) แยกเจริญผล ถนนบรรทัดทอง ถนนพระรามที่ 4 หัวลำโพง ถนนไตรมิตร โอเดียน ถนนเยาวราช เยาวราช (ไชน่าทาวน์) ถนนจักรวรรดิ์ ถนนลอดใต้สะพานพระปกเกล้า จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร) (สี่แยกนิคมมักกะสัน ศูนย์วัฒนธรรมฯ ถนนดินแดง ถนนเจริญกรุง โรงพยาบาลราชานุกูล จิมทอมสัน ถนนบรรทัดทอง ถนนพระราม 1 สนามกีฬาแห่งชาติ ปากคลองตลาด สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สยาม วงเวียน 22 กรกฏา ประตูน้ำคอมเพลค ประตูวัฒนธรรมไทยจีน กรมที่ดิน ศาลาเฉลิมกรุง บ้านหม้อ พาหุรัด ถนนเสือป่า สน.ปทุมวัน สน.พลับพลาไชย 1 สน.พลับพลาไชย 2 สน.ห้วยขวาง รพ.ราชานุกูล ศาลาเฉลิมกรุง วัดไตรมิตรวิทยาราม ศาลท้าวมหาพรหม ตึกใบหยกสกาย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สยามโอเชี่ยนเวิร์ล กระทรวงแรงงาน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนสวนหลวง โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นที่ท่าน้ำสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร) ถนนจักรเพชร (ปากคลองตลาด) ถนนอัษฎางค์ ถนนพระพิทักษ์ ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร ถนนเจริญกรุง ถนนมิตรพันธ ์วงเวียน22 ถนนไมตรีจิต หัวลำโพง ถนนพระรามที่ 4 กลับตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่บริเวณอู่ห้วยขวาง

  551
  4
  ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - สยามพารากอน
 • รถปรับอากาศ (ยูโรทู)
 • 04:00 - 23:00 Preview Map
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากอาคารจอดรถสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สนามบินสุวรรณภูมิ)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สน.คลองตัน ศูนย์วิจัย รพ.ปิยะเวช สนง.ผังเมือง รฟม. อ.ส.ม.ท. ตลาดขวัญ โบสถ์แม่พระ แฟลต 1 2 3 ร.ร.ดุสิตพาณิชยการ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รพ.ราชวิถี รพ.เด็ก ร.ร.สอนคนตาบอด องค์การเภสัชกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รพ.สงฆ์ เขตราชเทวี กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลราชานุกูล โบสถ์แม่พระฟาติมา สนามบินสุวรรณภูมิ รพ.พระรามเก้า รพ.ราชานุกูล กระทรวงแรงงาน
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัย์สมรภูมิแฟชั่นมอลล์ฝั่งโรบินสัน สนง.ปปส. ร.ร.พิบูลย์ประชาสรรค์ สถาบันราชานุกูล โบสถ์แม่พระ ตลาดขวัญพัฒนา อ.ส.ม.ท. ร.ฟ.ม. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคารจอดรถโดยสารสาธารณะสุวรรณภูมิ