ดูข้อมูลสายรถประจำทาง

สายรถ ประเภทรถ ลักษณะการวิ่ง เวลาที่ให้บริการ  
 


ข้อมูลรถประจำทาง สาย 15

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
15
0
มินบุรี - ม.เกษตรศาสตร์
  • รถเอกชนรวมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ)
  • 04:00 - 22:00
    เที่ยวไป
    เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ไปตามถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    เที่ยวกลับ
    เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาด