ดูข้อมูลสายรถประจำทาง

สายรถ ประเภทรถ ลักษณะการวิ่ง เวลาที่ให้บริการ  
 


ข้อมูลรถประจำทาง สาย 124A

สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
124A
0
สนามหลวง - ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 21:50
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากสนามหลวง ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกขวาไปตามถนนราชินี กลับรถบริเวณถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกพระปิ่นเกล้า ตรงไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนบางกอกน้อย – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนบางภาษี - ศาลายา จนสุดเส้นทางที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย – นครปฐม
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ไปตามถนนบางภาษี - ศาลายา แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง กลับรถที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนราชดำเนินกลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง

  124A
  0
  สนามหลวง - ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว-น้ำเงิน)
 • 04:00 - 22:00
  เที่ยวไป
  เริ่มต้นจากสนามหลวง ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกขวาไปตามถนนราชินี กลับรถบริเวณถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกพระปิ่นเกล้า ตรงไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนบางกอกน้อย – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนบางภาษี - ศาลายา จนสุดเส้นทางที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย – นครปฐม
  เที่ยวกลับ
  เริ่มต้นจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ไปตามถนนบางภาษี - ศาลายา แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา – นครชัยศรี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง กลับรถที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนราชดำเนินกลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง